شرایط و قوانین

شرایط و قوانین فروشگاه مبتکران

www.MSHD.ir

کلیه نرم افزار ها دارای خدمات پس از فروش رایگان به صورت اینترنتی به مدت یک دوره مالی و حد اکثر یک سال می باشند.

جهت اطلاعات بیشتر با 09173087810 تماس بگیرید